Cồi Sò Điệp

Sản phẩm không bán lẻ, chỉ cung cấp cho các công ty, hệ thống cửa hàng, đại lý.

Size cỡ của sản phẩm:

  • Cồi sò điệp gồm các size: 20-30 cồi/1 kg, 30-50 cồi/1kg, 50-80 cồi/1kg, 80-100 cồi/1kg.

Nhận thiết kế và đóng gói theo quy cách của khách hàng.

Để biết thêm thông tin xin vui lòng nhấn liên hệ để được báo