Sò Lông Nửa Mảnh

Sản phẩm không bán lẻ, chỉ cung cấp cho các công ty, hệ thống cửa hàng, đại lý.

Size cỡ của sản phẩm:

  • Sò lông nửa mảnh gồm các size: 10-20 mảnh/1 kg, 20-30 mảnh/1 kg, 30-50 mảnh/1kg.

Để biết thêm thông tin xin vui lòng nhấn liên hệ để được báo giá và tư vấn trực tiếp.