Sò Điệp Đại Dương

Sản phẩm không bán lẻ, chỉ cung cấp cho các công ty, hệ thống cửa hàng, đại lý.

Size cỡ của sản phẩm:

  • Sò điệp đại dương gồm các size: 100-300g/con, 300-500g/con, 500g up/con.

Để biết thêm thông tin xin vui lòng nhấn liên hệ để được báo